Allt fler myndigheter, företag och individer i Sverige använder rymdteknik för allt från klimatforskning, miljö och väderprognoser till lantbruk, fiske och trafikplanering. Och antalet satelliter i drift förväntas bli tiotusentals inom de kommande tio åren. I den senaste budgetpropositionen föreslår regeringen en årlig ökning av rymdbudgeten med 100 miljoner kronor.

Kort sagt – rymden är viktigare än någonsin. Och det är i Västsverige som den svenska rymdindustrin har sitt säte, i en bransch vars betydelse ökat explosionsartat de senaste åren.

Men hur går arbetet med en månbas för rymdfärder?
Hur ser Europas planer för rymden ut?
Vilken betydelse har framtidens satelliter för framtidens kommunikationsnätverk?
Hur bidrar rymdverksamheten till entreprenörskap och tillväxt?
Hur kan rymdsystemen hjälpa till att nå målen för Agenda 2030?
Och kommer vi någonsin att hitta liv på andra planeter?
Detta och mycket mer diskuteras vid konferensen Rymdforum 2021.

Tid:    11-12 oktober
Plats: Chalmers konferens, Chalmersplatsen 1

Temat för årets Rymdforum är ”Space in new era”. Bland deltagarna finns rymdminister Matilda Ernkrans, Rymdstyrelsens Generaldirektör Anna Rathsman, Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson, liksom en mängd utländska och svenska experter, forskare, politiker och företagsledare. Här finns även en utställning där de flesta svenska rymdföretag ställer ut.

I samarbete med Chalmers arrangerar Astronomisk Ungdom även en workshop för gymnasieelever.

Läs mer om programmet och talarna på www.rymdforum2021.se.

Konferensen arrangeras av Cobham Gaisler i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Stad, representerad av Business Region Göteborg och Göteborg & Co.

Arrangörerna om rymdindustrins betydelse
Globalt händer mycket just nu i rymdbranschen. De privata investeringarna för kommunikationssystem skjuter i höjden och affärsmodeller förändras. Teknik som AI, avancerade mikroprocessorer och ny halvledarteknik möjliggör nya tillämpningar och billigare tjänster. Jakten efter spår av liv på andra planeter engagerar alltfler länder runtom i världen.

– Vi kan vara stolta att svensk rymdindustri levererar produkter till satelliter på en global marknad men vi behöver vara fortsatt innovativa. Och stora samhällsutmaningar som klimatet, havsmiljön, effektivisering av transportsektorn och säkerhet ställer nya krav på rymdsystemens förmåga att ge oss ovärderlig information och hur politiken utnyttjar denna möjlighet inom till exempel Europasamarbetet, säger Folke Brundin, affärsutvecklare Cobham Gaisler och ledamot av IVA.

Chalmers forskar om rymden med hjälp av radioteleskop, använder satelliter för att studera jorden, atmosfären och vulkaner samt utvecklar superkänsliga antenner och mottagare.

– Väldigt viktigt för all denna forskning är våra täta samarbeten med rymdindustrin i Västsverige, det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen, samt kunskap om vad som är och kommer att bli möjligt, säger Elvire De Beck, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

I det västsvenska näringslivet är rymdindustrin en viktig del:
– Branschen sitter på stor teknisk kompetens och sprider sitt kunnande till andra starka kluster i regionen, exempelvis inom digitaliserade tjänster, den maritima sektorn och fordonsindustrin med hela utvecklingen av autonoma fordon. Det finns också stor potentiell koppling till byggandet av framtidens smarta städer, säger Lars Bern, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg.

Kontaktpersoner:
Folke Brundin, affärsutvecklare Cobham Gaisler
folke.brundin@gaisler.com
076-144 36 03

Elvire De Beck, astronom och koordinator för Chalmers rymdinitiativ
elvire.debeck@chalmers.se
031-772 55 45

Christian Borg, presschef, Business Region Göteborg
christian.borg@businessregion.se
031-367 61 64

Foto: Johan Bodell/Chalmers

Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.